Lagt ut 22.apr.2021

Svarttjønnheia Velforening

Årsmøte 2021

22.apr.2021 – 22.apr.2021
Beboere på Svarttjønnheia innkalles med dette til digitalt årsmøte i velforeningen.

Dato: torsdag 22. april
Tid: kl. 19
Teams-møte: https://bit.ly/2PzUiYZ (link)

Saksliste og annet blir delt ut i postkasser og her på Facebook. Ønskes sakspapirer tilsendt på mail, kan dere kontakte oss på svarttjonnheia.velforening@live.no eller mobil 41560346.

Ved votering og valg av styremedlemmer, er det kun beboer med betalt kontingent for 2020 som har stemmerett.

For å betale 2020-kontingenten før møtet, kan du vippse kr. 350 til nr. 603631

Hilsen styret i Svarttjønnheia Velforening
Kontakt oss
Meldingen er sendt. Vi tar snart kontakt med deg.